3 Oca 2012

Vilayanur S. Ramachandran

"Belki de benliğin ne olduğu sorusunun çözümü deneyselcilikte değildir. Belki de radikal bir perspektif değişikliği gerekiyordur. Hani einstein cisimlerin her hızda hareket edebileceği varsayımını reddetmişti ya, onun gibi. Eğer böyle bir perspektif değişikliğini başarırsak, büyük bir sürprizle karşılaşabilir ve aradığımız yanıtın en baştan beri gözünü dikmiş bize bakıyor olduğunu görebiliriz. Burada new age guru pozlarına yatıyor gibi görünmek istemiyorum, ama hindu felsefesinin bulanık bir şekilde de olsa ortaya koyduğu iançla ; yani benlikle başkaları arasında özsel bir fark olmadığı hatta benliğin bir yanılsama olduğu inancıyla bu fikir arasında tuhaf paraleller var."

Hiç yorum yok: