25 Kas 2010

O'brien: Geçmişin denetimiyle ilgili bir parti sloganı vardır. Lütfen onu yineler misin?

Winston: Geçmişi denetleyen geleceği de denetler;
şu ânı denetleyen geçmişi de denetler.

O'brien: Şu ânı denetleyen geçmişi de denetler, geçmişin gerçekten var olduğuna inanıyor musun? .... Sen bir metafizikçi değilsin, Winston. Bugüne dek varoluşun ne demek olduğunu hiç düşünmedin. Sana şöyle açıklayayım: Geçmiş, uzayda somut olarak var mıdır? Bir yerde, başka bir yerde, somut nesnelerin dünyasında geçmiş hâlâ yaşıyor mu?

Winston: Hayır.

O'brien: Öyleyse geçmiş nerededir?

Winston: Kayıtlarda...

O'brien: Kayıtlarda. ve?

Winston: İnsan aklında.

O'brien: İnsan aklı. çok iyi. işte biz parti olarak kayıtları ve insan aklını denetliyoruz.
Öyleyse geçmişi de denetleriz, öyle değil mi?

Winston: Ama insanların olayları anımsamalarını nasıl ortadan kaldırabilirsiniz? İnsanın elinde değildir bu, isteği dışındadır. Belleği nasıl denetleyebilirsiniz? Benimkini denetleyemediniz.

O'brien: Tersine, onu sen denetlemedin, işte bu nedenle, şimdi buradasın. Çünkü alçakgönüllülükten ve kendini denetlemekten uzaklaştın. Yalnız denetim altında olan bir akıl gerçeği görebilir. Sen gerçeğin, nesnel ve kendi başına var olan bir şey olduğunu düşünüyorsun. Bir şey gördüğüne kendini inandırdığın zaman herkesin de seninle aynı şeyî gördüğünü kabul ediyorsun.

Gerçek dışsal bir olay değildir winston.
Gerçek insan aklında yaratılır.

Hiç yorum yok: