1 May 2010

Sait Faik Abasıyanık / Hammal

ilan edecek bunu
kasabanın davulu
koskoca bir bavulu
on kuruşa taşıdı

Hiç yorum yok: