2 Mar 2010

C. G. Jung

”Herkes bir gölgeye sahiptir, bu gölge bireyin bilinçli yaşamında ne kadar az içeriliyorsa, o kadar kara ve yoğun olur. Kendi gölgesi ile yüzleşemeyen insan suçu başkalarına atar, onları kötü diye niteler. Oysa ki yapılması gereken ; onunla yüzleşmek, onu kabul etmektir.”

Hiç yorum yok: